Home
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการดำเนินโครงการ Wi-Fi Network PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 02:52 น.

     New! ตามที่ สช.ให้โรงเรียนตอบแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลจำนวนโรงเรียนและสถานที่ติดตั้งระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) โดยให้โรงเรียนจัดส่งแบบสำรวจดังกล่าวส่ง สพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 นั้น บัดนี้ใกล้ถึงเวลาที่ สช.กำหนดให้ส่งแล้ว ดังนั้นจึงให้โรงเรียนส่งแบบสำรวจให้ สพป.แพร่ เขต 1 ตามเวลาที่กำหนด เพื่อจัดทำรายงานสรุปส่ง สช.ต่อไป

     สามารถส่งทางโทรสารหมายเลข 054-511589 หรือทางอีเมล์ kumpub@gmail.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 03:04 น.