Home
อัตราเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2012 เวลา 07:11 น.

     ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดปรับเงินเดือนครูให้ได้รับไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนใหม่ตามตารางอัตราเงินเดือนแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามคุณวุฒิที่ได้รับ สำหรับรายที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนใหม่ ให้โรงเรียนประชุมเพื่อพิจารณาปรับเงินเดือนตามความเหมาะสม

ตารางเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2012 เวลา 08:02 น.